Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

Δράσεις αλληλεγγύης στην Πάρο και την Αντίπαρο- Solidarity Paros


Ένας σύντομος απολογισμός της συνάντησης :

Αρκετοί συμμετέχοντες ,
ακούστηκαν πολλές και ενδιαφέρουσες απόψεις,
έγινε διάλογος μεταξύ μας και μάλιστα έντονος σε κάποιες στιγμές-γόνιμος πάντως .
Μας προσφέρθηκε από τον κ.Σάμιο και τον ευχαριστούμε, ένας χώρος για να στεγαστεί η Κίνηση.

άμεσοι στόχοι μας:
-η δημιουργία του site,
-η οργάνωση του πρώτου ανταλλακτικού παζαριού που μπορεί και να συμπέσει(συμφωνείτε;) με την επομένη συνάντηση μας.
-Η επεξεργασία των τεχνικών θεμάτων για την λειτουργία της ανταλλακτικής οικονομίας.
-Να γίνουν προτάσεις για την δημιουργία και λειτουργιά ενός (κοινωνικού) παντοπωλείου

Κάποια θέματα δεν συζητήθηκαν αρκετά (χαράτσι, λογαριασμοί ΔΕΥΑΠ). μπορούμε να επανέλθουμε αν υπάρχει ενδιαφέρον.

Στο τέλος ακούστηκαν και προβληματισμοί σχετικά με την προστασία των κατοικίδιων. Μπορούμε να συμπεριλάβουμε το θέμα αυτό στις δράσεις μας, καθώς και ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Μια πρόταση: μήπως την επόμενη συνάντηση να την κάνουμε στην παροικία; πείτε τη γνώμη σας και για μέρα και ώρα(κάποιοι είπαν για καθημερινή)

Η αρχή έγινε, να συνεχίσουμε δυναμικά!

Για επικοινωνία και συντονισμό, μέχρι να φτιαχτεί η ιστοσελίδα μας, θα βρισκόμαστε στο facebook Δράσεις αλληλεγγύης στην ΠάροFor non-Greek Parians;

A brief summary of the meeting:

Several participants,
many interesting aspects were heard,
dialogue took place between us with some intense moments however fruitful.
An offer was made by Mr.Samios and we thank him, a place to house the group.

Our immediate goals:
-The creation of a website,
-The organization of the our first exchange bazaar that may coincide ( do you agree ?) to our next meeting.
-The treatment of technical issues for the operation of the alternative economy.
-Making recommendations for the creation and operation of a (social) marketplace

Some issues were not discussed enough (taxes, water bills). we can come back if there is interest.

At the end, concerns were sounded, regarding the protection of pets. We can include this in our actions, issues of environmental protection also.

One suggestion: maybe the next meeting can take place in Parikia,what do you think? Tell us your opinion about date and time (some said for a Wednesday afternoon)


Untill our website is ready, find us on fecebook Solidarity Paros

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου